Onze stichting is een vervolg van de stuurgroep die door Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Breda in het leven was geroepen om te onderzoeken hoe Breda ‘AED-proof’ gemaakt kon worden.

Nadat de stuurgroep, waarin de Gemeente Breda, GGD, GHOR en St. Reanimatie leren Breda als onderdeel van de Nederlandse Hartstichting, een eindoordeel had gegeven aan Burgemeester en Wethouders, werd het advies van de stuurgroep overgenomen om er een stichting van te maken, zodat nu en in de toekomst Breda ‘AED-proof’ zal worden en blijven.

Taak van deze site is om u inzicht te geven en vooral te helpen bij al uw vragen met betrekking tot de AED (Automatisch Externe Defibrillator). Voor onze algemene contactgegevens, zie Over ons.
Informeren AEDNaast alle informatie over Stichting Breda AED Proof kunt u op onze website ook informatie vinden over reanimeren en algemene informatie over de AED.

Zo kunt u hier bijvoorbeeld lezen over het reanimeren (met een AED) en kunt u hier informatie vinden over HartslagNu.

AED adoptieplan

Leden van de wijkraad Brabantpark en een aantal bewoners van deze wijk hebben dit ‘AED-adoptieplan’ spontaan geopperd met als doel het Brabantpark “hartproof’ te maken. Dit plan hebben we graag overgenomen voor heel Breda en omgeving.

Dat houdt in dat er in heel Breda e.o. AED’s en reanimisten moeten komen, zodat slachtoffers met een hartinfarct of -stilstand een tweede kans krijgen. Dit kan door direct te gaan reanimeren en alarmeren, waarbij geldt dat als u hiermee binnen 6 minuten begint, de kans van slagen het grootst is. Immers, na 6 minuten treedt er vaak onherstelbare schade op in de hersenen en dat willen we natuurlijk voorkomen.

Lees hier meer over ons adoptieplan.