Donatie

Ons ondersteunen

Eenmalig gift

U kunt uw gift overmaken naar IBAN NL68RABO0160430526 ten name van Stichting Breda AED Proof te Breda. Giften zijn aftrekbaar van de belasting, zie hiervoor ons ANBI nummer op de site op onze speciale ANBI pagina.

Periodieke schenking (lijfrenteschenking)

Bij deze vorm van schenking zegt u toe de Stichting Breda AED Proof Breda jaarlijks, voor ten minste 5 jaar, te steunen. Uw periodieke schenking is fiscaal volledig aftrekbaar. Om voor fiscale aftrek in aanmerking te komen, is het nodig de overeenkomst notarieel vast te leggen.

Dit is een verschil met eenmalige giften, die zoals hierboven vermeld een fiscale onder- en bovengrens kennen. De notariële akte vermeldt welk bedrag u gedurende ten minste 5 jaar zult overmaken, een verplichting die vervalt bij overlijden.

Legaat

Het is niet iets om dagelijks bij stil te staan, maar wanneer u een testament laat opmaken, dan bestaat er een mogelijkheid de Stichting Breda AED Proof hierin op te nemen door middel van een legaat.

Neem dan met uw notaris de volgende verklaring op:

“Ik legateer, zonder bijberekening van rente en kosten, uit te keren of af te geven binnen … maanden na mijn overlijden, aan de Stichting Breda AED Proof de som van: € …..,=.”

Nalatenschap

U kunt de Stichting Breda AED Proof ook als erfgenaam of mede- erfgenaam benoemen. Indien u ons tot (mede-) erfgenaam wilt benoemen, informeer dan bij uw notaris hoe u dat het beste kunt doen.

Voor meer informatie en vragen over schenken en nalaten kunt u contact opnemen met de notaristelefoon: 0900 – 34 69 393 (werkdagen 9-14 uur, 0,25 cpm.) of bekijk de website: www.notaris.nl