AED

Als minuten tellen

Als iemand niet meer ademt en u voelt de borstkas niet meer omhoog en omlaag gaan (als u even uw hand op de borst legt kunt u dit voelen) en de patiënt ziet erg grauw/bleek, vaak wat blauwe lippen en blauwe randjes bij de nagels…… dan is het goed mis.

Wat kunt u doen als u niet kunt reanimeren?

Bel direct 112 en zeg dat u geen ademhaling meer constateert.

  • 112 zal u helpen om een reanimatie op te starten en te zorgen dat er zo spoedig mogelijk hulp komt
  • Zet de voordeur open (als het binnen is) zodat hulpverleners binnen kunnen
  • 112 zal direct ambulances sturen en de burgerhulpverlening waarschuwen, zodat ze u komen helpen binnen 6 minuten
  • Alle burgerhulpverleners in de buurt krijgen een oproep om u te komen helpen- zij brengen ook een AED mee – zodat er zo snel mogelijk gehandeld kan worden.

Hoe werkt een oproepsysteem ?

Een groot aantal meldkamers van de ambulancediensten, waaronder die waar Breda onder valt, werkt met een database (HartslagNu) met burgerhulpverleners. Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers, zoals u, die kunnen reanimeren en/of defibrilleren. Op het moment dat de meldkamer een melding krijgt over een hartstilstand schakelt zij, direct na het uitsturen van de ambulances, HartslagNu in. Via dit systeem gaan sms’jes naar burgerhulpverleners die binnen een straal van ongeveer 500 meter van het slachtoffer wonen of werken. Het sms’je bevat de locatie waar het slachtoffer zich bevind met de boodschap daarheen te gaan en te starten met reanimatie of om de AED op te halen en deze naar het slachtoffer te brengen waar een andere burgerhulpverlener al met reanimatie is begonnen. Omdat meerdere hulpverleners een sms’je krijgen is de kans groot dat u er niet alleen voor staat en samen hulp verleent aan het slachtoffer. De positieve resultaten zijn al diverse malen geboekt.

Hoe kan ik meedoen en wat betekent dit voor mij?

U kunt zich aanmelden bij de SMS dienst als u een cursus tot AED-bediener gevolgd hebt. Dit gaat heel makkelijk via de site www.hartslagnu.nl. Hier wordt een en ander ook nog eens uitgelegd. Heeft u geen diploma nummer dan kunt u vaak volstaan door de organisatie aan te klikken waar u uw diploma heeft gehaald.

Het systeem selecteert alle burgerhulpverleners die binnen een bepaalde straal wonen of werken. Het kan dus zijn dat het slachtoffer een bekende is. Ook kan het voorkomen dat u een sms’je ontvangt om 4 uur ’s nachts of op een feestdag. Het gaat om een vrijwillig systeem en u verleent alleen hulp als u daartoe in staat bent. Mocht u om persoonlijke redenen op dat moment geen hulp kunnen of willen verlenen, dan reageert u niet op de oproep en hoeft u zich ook niet schuldig voelen.