Persbericht overeenkomst Gemeente Breda en St. Breda AED Proof

Details       Gepubliceerd: donderdag 03 juni 2021 11:31

De oprichter van Breda AED Proof, Piet Matheeuwsen, startte in 2006 met een eerste AED in de stad en de oprichting van 2 stichtingen. Stichting Breda AED Proof voor de uitbouw van een AED netwerk en de Stichting Reanimatieleren en onderwijs Breda, voor de opleiding van Burgerhulpverleners.

Ondersteund door meerdere sponsoren en donateurs heeft dat voor Breda geleid tot een netwerk van 300 AED’s en 2400 burgerhulpverleners.
Door de alsmaar groeiende omvang van de vrijwilligersorganisatie was het voor Breda AED Proof al een tijdlang de wens om de gemeente te betrekken bij ondersteuning van de verantwoordelijkheid voor het AED netwerk. Op de weg daarnaartoe hebben we de stichtingen in de dorpen (Prinsenbeek, Teteringen, Bavel en Ulvenhout) benaderd en bereid gevonden om te komen tot een intensieve samenwerking. Ze maken nu ook deel uit van het bestuur van de Stichting Breda AED Proof.

Ook is de administratie in lijn gebracht met de nieuwe Europese regelgeving op het gebied van medische apparatuur.

Het overleg met de gemeente heeft uiteindelijk geleid tot een aanbod van de wethouder om het hele 24/7 AED netwerk onder de verantwoordelijkheid van de gemeente te brengen. Dat mag een ferme stap worden genoemd. De Stichting Breda AED Proof draagt hierbij de apparaten in het 24/7 netwerk over aan de gemeente Breda.

Breda AED Proof is met de gemeente Breda overeengekomen dat ze in regelmatig overleg met de gemeente blijft adviseren over eventuele knelpunten in het 24/7 netwerk. Ook blijft de Stichting actief bij voorlichting aan de Bredase burgers door haar website en bulletins.

Daarnaast behoudt Breda AED Proof de zorg voor AED’s bij bedrijven en appartementencomplexen die NIET 24/7 bereikbaar zijn.

Wethouder Boaz Adank: ” Het is een goede ontwikkeling dat alle AED’s in Breda nu onder één organisatie vallen. Dat maakt het beheer en onderhoud van de apparatuur overzichtelijk en makkelijker uit te voeren. Daarnaast is het goed en zeker ook belangrijk dat Stichting Breda AED Proof zich in blijft zetten voor de informatievoorziening van de inwoners van Breda. Zodat mensen ook weten wanneer en hoe ze een AED moeten gebruiken, want iedere seconde telt in de situaties waarin deze apparaten nodig zijn.”