Zoals u hieronder kunt lezen gaan de “gasten van het Holland Casino” ons steunen en helpen om Breda AED Proof te houden en te maken.

Met deze actie gaan er in september een 5 tal AED’s 24 uur extra beschikbaar komen. Natuurlijk zullen we flyeren in de diverse wijken om toch vooral gebruik te maken van de cursus Reanimatie en AED die hier natuurlijk niet bij kan ontbreken. Als de deelnemers aan die cursus zich aanmelden als burgerhulverlener is de cursus zelfs gratis. St. Breda AED Proof en de Hartstichting gaan deze betalen voor burgerhulpverleners. Buiten deze actie kost de cursus slechts € 25,00.


Waarom burgerhulpverlener?

Laat ik beginnen met diverse onderzoeken waaruit blijkt waarom niet?

Hier scoort angst erg hoog en als tweede onbekendheid en als derde bang om het fout te doen.

Laten we deze aspecten eens doorlopen.

  • Angst: u heeft de kennis in huis doordat u een cursus heeft gevolgd. Het zal zeker meer de angst voor het fout doen zijn. U kunt niets fout doen, de patiënt is overleden, dus alles wat u doet is beter dan niets. U doet de controles van de ademhaling. GEEN normale ademhaling betekent 112 bellen en Reanimeren. De centralist ondersteunt u telefonisch bij uw handelingen. U zult versteld staan hoeveel u op dat moment nog weet van de cursus. Uw angst is echt ongegrond. Na afloop kunt u voor een stukje nazorg altijd met ons bellen: 076-5498867 of 06 1316 3513. U moet u wel kunnen uitten na afloop en als er meer burgerhulpverleners zijn zult u merken dat u ter plaatse onderling nog even spontaan gaat napraten, waardoor u trots naar huis gaat. En geloof me, u heeft alles gedaan wat u kunt, het resultaat is van ondergeschikt belang. Haalt de patiënt het, dan bent u automatisch de gelukkigste mens op aarde, haalt hij/zij het nie,t dan weet u en vele anderen dat u gedaan heeft wat u kon. Door de nabestaande wordt dat erg gewaardeerd. DUS UW ANGST IS ECHT ONGEGROND.
  • Onbekendheid: Het is aan ons allen om meer bekendheid te geven aan het fenomeen burgerhulpverlener. Zie de diverse filmpjes op onze site. Zorg voor mond tot mond reclame. Ik zie het als een "stukje zorg voor mijn buurt” om burgerhulpverlener te mogen zijn. Dit uit sociaal oogpunt en een groot stuk zorg voor mijn directe omgeving. Laten we SAMEN zorgen voor de leefbaarheid in onze buurt, waar burgerhulpverlening ongetwijfeld bij hoort. Spreekt u mensen in uw buurt….. attendeer ze hierop. Spreekt u mensen die een BHV cursus moeten gaan volgen van de werkgever? Informeer dan of er gesproken is over het aanmelden als burgerhulpverlener, want dit kan een grote groep burgerhulpverleners met zich mee brengen. Kortom wijs elkaar op de mogelijkheden om ook uw buurt hartveilig te maken en houden.
  • Bang om fouten te maken. U kunt maar één ding fout doen: Niets doen. Kortom als u de verhalen van de man van de maand leest zult u merken dat u niets fout kunt doen, immers de patiënt zal reageren als u onterecht start met reanimeren. Als u 112 belt zal deze aan de lijn blijven om u waar nodig te helpen. Dus bang om iets fout te doen moet u wissen uit uw gedachten.

Binnenkort maken we de datums van plaatsing en de locaties van de 5 AED’s bekend. Wij nodigen u dan uit om bij een van de onthullingen aanwezig te zijn.

Onze grote dank gaat alvast uit naar “de gasten van het Holland Casino Breda”  en de Nederlandse Hartstichting om dit mogelijk te maken.

Wij komen snel weer bij u terug en wensen u een fijne en gezonde vakantie….

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,
Namens bestuur Breda AED Proof,
Piet Matheeuwsen
Voorzitter