Waarom er een AED adoptieplan is ontwikkeld

Leden van de wijkraad Brabantpark en een aantal bewoners van deze wijk hebben dit “AED-adoptieplan” spontaan geopperd met als doel het Brabantpark “hartproof’ te maken. Dit plan hebben we graag overgenomen voor heel Breda e.o.

Dat houdt in dat er in heel de gemeente Breda en omgeving AED’s en reanimisten moeten komen, zodat slachtoffers met een hartinfarct of -stilstand een tweede kans krijgen. Dit kan door direct te gaan reanimeren en alarmeren, waarbij geldt dat als u hiermee binnen 6 minuten begint, de kans van slagen het grootst is. Immers, na 6 minuten treedt er vaak onherstelbare schade op in de hersenen en dat willen we natuurlijk voorkomen.

Doel van het AED adoptieplan

De gemeente Breda, Rabo Baronie Zuid en diverse VVE’s hebben al veel geld gestoken in de aanschaf van AED’s en om deze, 24 uur per dag, belangeloos ten dienste van eenieder te stellen middels plaatsing in een zogenaamde buitenkast. De kosten per AED, inclusief buitenkast bedragen zo’n 1500 euro en dat hebben wij gewoonlijk niet altijd zomaar voorhanden.

Bovendien zullen alle AED’s die geplaatst zijn, van tijd tot tijd vervangen of nagekeken moeten worden en uiteraard is ook daar geld voor nodig.

Via het AED adoptieplan kunt u als particulier, stichting, vereniging, klein of groot bedrijf per maand, per jaar of natuurlijk eenmalig een gift doen, zodat u helpt Breda AED Proof te maken voor nu en in de toekomst. Thans, september 2011, is al een groot deel van Breda, Teteringen, Ulvenhout, Prinsenbeek, Bavel AED gedekt, maar er zijn nog altijd witte vlekken die opgevuld moeten worden en als we naar de toekomst kijken moeten deze vooral ook goed onderhouden worden.

Door uw gift ondersteunt u het AED adoptieplan en daarmee ook direct de mensen die het slachtoffer worden van hartfalen. En dat kan iedereen zijn! Wat is er mooier dan te kunnen zeggen dat mede dankzij uw hulp en steun een leven is gered…?

Hoe u nu verder handelen kunt

Dat is heel simpel. U maakt een bedrag over op rekeningnummer NL68RABO0160430526, ten name van Stichting AED Proof te Breda onder vermelding van ‘Adoptieplan’. Het bedrag is volledig aftrekbaar van de belasting, omdat wij een ANBI-nummer hebben. Zie hiervoor ons ANBI nummer op de site op onze speciale ANBI pagina. En u weet: vele giften maken Breda AED Proof!

Wat u ervoor terug krijgt: de belangrijkste reden is wel dat u met uw gift mensenlevens kunt redden. Daarnaast krijgt u als waardering een eervolle vermelding op onze internetsite onder Ambassadeurs.

Als u al in het bezit bent van een reanimatie/AED diploma, dan kunt u zich óók aanmelden bij HartslagNu (zie hiervoor Hoe werkt HartslagNu).

Wij rekenen op u!!!