Back to Top
 • Veelgestelde vragen
 • 1. Mag iedereen een AED gebruiken?

  Elke leek mag in principe een AED gebruiken, maar een opleiding volgen wordt ten zeerste aangeraden, immers u moet in een stress situatie wel weten hoe te handelen en wat u kunt verwachten.
 • 2. Waar staat AED voor en wat doet hij?

  AED staat voor Automatische Externe Defibrillator.

  De AED zal bij een fibrillerend hart een schok geven, waardoor het hart even wordt stilgelegd en hierna mogelijk weer in actie komt. Bij een niet fibrilerend hart zal de AED aangeven dat u door moet gaan met reanimatie, hij zal dan geen schok geven Bij hervatten hartslag zal de AED aangeven dat u de ademhaling moet controleren, de AED moet dan bevestigd blijven omdat hij elke 2 minuten opnieuw zal uitlezen en de reanimist zal adviseren.
 • 3. Hoe weet ik waar bij mij in de buurt AED's hangen?

  Op deze website kunt u de AED locaties vinden van de AED’s die zowel 24/7 als beperkt beschikbaar zijn.
 • 4. Hoe herken ik een AED op straat?

  Een AED herkent u in Nederland aan dit wettelijk verplicht pictogram:
  AED oud klein


  Meer en meer zal ook volgend internationaal pictogram gezien worden:
  AED internationaal
 • 5. Vervangt de AED de reanimatie?

  Nee, de AED vervangt nooit de reanimatie. U begint met reanimeren en pas als de AED gebracht wordt gaat men deze aansluiten en liefst blijft de reanimist door gaan tot de AED goed is bevestigd, pas dan stopt men met reanimeren omdat tijdens de analyse de patiënt niet mag worden aangeraakt.
 • 6. Wat is de overlevingskans?

  Dit is een heel moeilijke vraag die niet zomaar even beantwoord kan worden. De lichamelijke toestand van de getroffene speelt hierin immers ook een grote rol. Wel blijkt uit onderzoek dat je uit kunt gaan van de volgende gegevens. Bij alleen reanimatie binnen 6 minuten begonnen: 5 á 10 procent kans van slagen. Bij reanimatie met gebruik AED mits binnen 6 minuten aangebracht loopt het percentage op tot 70 á 75 % overlevingskans. Bij elke minuut uitstel van defibrillatie neemt de overlevingskans af met bijna 10%.
 • 7. Moet men nog beademen bij een reanimatie?

  Helaas is hier nogal wat onduidelijkheid over. Ja, u dient zo mogelijk te beademen. De kans van slagen zonder hersenbeschadiging is hierdoor alleen maar groter. Vindt u beademen vies of zit er bloed aan de mond dan mag u de beademing uit eigen veiligheid overslaan, u blijft dan masseren. U kantelt het hoofd dan opzij van u vandaan met de kin omhoog gedrukt zodat de luchtpijp open blijft.
 • 8. Mag ik kleding doorknippen?

  U mag indien nodig kleding e.d. doorknippen bij de AED zit een schaar en u bent niet aansprakelijk voor de schade.
 • 9. Kan ik aansprakelijk gesteld worden?

  Nee, u kunt niet aansprakelijk gesteld worden voor vervolg schade. We raden u wel aan om een cursus te volgen zodat u weet waar u mee bezig bent. Gelukkig is het in Nederland zo dat u juist een misdrijf pleegt als u niet helpt naar beste kunnen!! Dus als u iemand in het water ziet vallen en u kunt niet zwemmen, hoeft u niet in het water te springen waardoor u zelf gevaar loopt, maar wel dient u hulp in te roepen. Dit kan simpel door 1-1-2 te bellen en bij het slachtoffer te blijven; weglopen is dus een misdrijf. Zo ook bij een hartstilstand; niets doen is strafbaar, 1-1-2 bellen dan onderneemt u actie en gaat u reanimeren dan noemen we u een held.
 • 10. Is een AED te verzekeren?

  Ja dit kan… neem contact op met onze voorzitter. Deze wijst u graag de weg.